Afbeelding
Foto: GEM Crailo

Kap 222 bomen in nieuwe wijk Crailo voor realisatie ecowal en nutstracés

Buurt & wijk

LAREN - Er moeten 222 worden gekapt binnen de nieuwe wijk Crailo. Volgens de gelijknamige projectorganisatie is dat noodzakelijk voor de realisatie van een ecowal en nutstracés. Het gaat om bomen in het deelplan Op Zuid, waar de komende jaren zowel een bedrijvenpark alsook woningbouw gaan verrijzen.

In 2021 zijn de bestemmingsplannen Buurtschap Crailo unaniem door de drie Gooise gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Laren) vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Onderdeel daarvan is de bestemming ‘Gemengd-ecowal’ en een bestemming ‘Verkeer’. De te realiseren ecowal dient als afscherming van effecten van de gebiedsontwikkeling op de Natuurverbinding ‘Laarderhoogt’.

Het bestemmingsplan verplicht tot het eerst realiseren van een afscherming voordat de gebouwen en bouwwerken gerealiseerd kunnen worden. Voor de realisatie van die ecowal moeten eerst de bomen in het betreffende gebied gekapt worden. 

Riolering
De bouwwegen worden gerealiseerd op de plekken waar de definitieve wegen komen. Naast en deels onder die wegen komen de nutstracés waarin onder andere riolering komt. Om dat te kunnen realiseren moeten de bomen in het betreffende tracé gekapt worden.

De projectorganisatie Crailo heeft bij de gemeente Laren een vergunning aangevraagd voor het vellen van houtopstanden van 222 bomen binnen Buurtschap Crailo. Het college van burgemeester en wethouders van die gemeente zal de aanvraag beoordelen aan de hand van het gemeentelijk kapbeleid. Op grond van dat beleid wordt een herplantplicht opgelegd wanneer een kapvergunning wordt verleend. 

590 woningen
In het gehele gebied komen komen er 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid in het buurtschap. Het uitgangspunt bij dit buurtschap in de natuur is het behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen. Alleen daar waar riolering, nutsvoorzieningen en infrastructurele elementen komen, moeten bestaande bomen wijken. Voor het Bussumse deel van Crailo is vorig jaar een soortgelijke vergunning afgegeven en voor het deelgebied wat op Hilversums grondgebied ligt wordt op een zelfde wijze vergunning aangevraagd. 

Uit de krant