Leegstaand Tergooi ziekenhuis.
Leegstaand Tergooi ziekenhuis. Foto: Kees Boelhouwer Tergooi

Blaricum stelt voormalig Tergooi ziekenhuis vanaf maart beschikbaar voor 250 statushouders

Maatschappelijk

BLARICUM - In het voormalige Tergooi ziekenhuis in Blaricum worden vanaf maart tijdelijk maximaal 250 statushouders opgevangen. De gemeente stelt het pand 2,5 jaar beschikbaar, daarna komt het terrein vrij voor onder andere woningbouw.

De 250 statushouders zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Eemnes en eventueel gemeenten in de direct omliggende regio’s. De groep verblijft op deze locatie tot hen een sociale huurwoning wordt toegewezen. Met deze aanpak hoopt de gemeente dat de toekomstige inwoners van de regio al kunnen integreren in hun nieuwe woonomgeving.

Tijdelijk verblijf

Wethouder Joke Lanphen zegt hierover het volgende: “De druk op de asielketen is groot. Zo werd onlangs de spreidingswet aangenomen waarmee gemeenten een wettelijke taak krijgen om asielopvangvoorzieningen te bieden. We hebben er alle vertrouwen in dat, op basis van onze afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de nieuwe bewoners een goede start kunnen maken met hun tijdelijk verblijf in Tergooi.”

Informatieavond

Mensen die in de buurt van het ziekenhuis wonen, krijgen op korte termijn een uitnodiging voor een informatieavond van het COA. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht voor omwonenden.

Buurtbewoners die een bijdrage willen leveren aan het proces om de asielzoekers kennis te laten maken met hun nieuwe omgeving, bijvoorbeeld als vrijwilliger, kunnen zich op een later moment melden bij het COA. 

Uit de krant