Afbeelding
Foto: Gemeente Laren

Meedenken over parkeerterrein van Singer: ‘Het gaat om maatregelen die we snel kunnen inzetten’

Buurt & wijk

LAREN - Inwoners van Laren konden dinsdag 17 januari meepraten over het parkeerterrein van Singer tijdens de inspraakavond in het Brinkhuis, georganiseerd door de gemeente. “We zoeken graag samen met u naar een passende (tijdelijke) oplossing voor het parkeerprobleem waarvoor Singer en omwonenden aandacht vragen”, meldde Hart van Laren van te voren. “Goed om te weten: het gaat om oplossingen voor de korte termijn, dus maatregelen die we al snel kunnen inzetten.”

De bijeenkomst startte met een presentatie, waarin de resultaten van het parkeeronderzoek en enkele oplossingsrichtingen toegelicht werden. Daarna konden aanwezigen hierop reageren of andere oplossingen aandragen bij de verschillende reactiehoeken die verspreid over de zaal stonden. 

Verkeersvisie

Hart van Laren legt op haar website de situatie nog even uit: “Het parkeerterrein naast Singer (Hein Keverweg) staat regelmatig vol met geparkeerde auto’s. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een combinatie van bezoekers van Singer en mensen die in het centrum werken, winkelen of wonen. Op drukke momenten is hier onvoldoende parkeerruimte. De gemeente zoekt hiervoor naar een oplossing die snel in te voeren is en nodigt bewoners en ondernemers uit Laren van harte uit om hierover mee te denken.” 

Ook op andere parkeerplekken in het centrum van Laren is het regelmatig druk. “Daarvoor is niet één oplossing mogelijk, maar een optelsom van kleine en grotere maatregelen. In de loop van 2023 starten we met het opstellen van een verkeersvisie met oplossingen voor de lange termijn. Als het zover is dan vragen we bewoners en ondernemers ook om daarover mee te denken.”

Heeft u nog vragen over de themabijeenkomst of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar parkeren@laren.nl.

Uit de krant