De fusie gaat niet door, dus de BEL-combinatie kan blijven bestaan.
De fusie gaat niet door, dus de BEL-combinatie kan blijven bestaan. Foto: Bob Awick
update

Geen fusie Blaricum, Laren en Huizen

Politiek

BEL - De gemeentelijke herindeling - ook wel arhi-procedure genoemd - gaat niet door. Hiermee is de fusie van Huizen, Blaricum en Laren van de baan. Ook Hilversum en Wijdemeren hoeven niet meer samen te gaan.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

"Dit is een historische dag. De jarenlange strijd is gelukt; we hebben eindelijk gewonnen", zegt Leo Janssen van Larens Behoud in een eerste reactie. "Ik kom net van het gemeentehuis en daar is de stemming euforisch. Het kan echt niet mooier klinken."

Hart voor Blaricum-wethouder en portefeuillehouder arhi voor Blaricum spreekt van fantastisch nieuws: "Toen ik vanmorgen een telefoontje kreeg van Jack van de Hoek was ik daar heel erg blij mee. Eindelijk duidelijkheid. Eindelijk een eind aan de onzekerheid ook voor onze ambtelijke organisatie. Vanaf nu alleen nog maar positieve energie. Ik was en ben er van overtuigd dat Blaricum heel goed in staat is zelfstandig te blijven.  Samen met Laren en Eemnes investeren in de BEL Combinatie en gezamenlijk met onze collega's in de regio ook blijven investeren in de regionale samenwerking."

Niet versterkt
"GS constateren dat het concept-beleidskader herindeling 2018, in weerwil van wat mocht worden verwacht op grond van het regeerakkoord, de provinciale rol bij arhi-procedures niet versterkt."

"In het beleidskader worden meer voorwaarden gesteld aan de voorkant van het proces en aan de onderbouwing van de noodzaak van een provinciale arhi-procedure."

Onvoldoende steun
"De versterking van de regionale bestuurskracht is in het beleidskader niet opgenomen als reden om een provinciale arhi-procedure te starten. GS verwachten op grond van het concept-beleidskader dat beide provinciale arhi-procedures in de Gooi en Vechtstreek op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen."

Het concept-beleidskader van de minister ligt nu voor consultatie bij het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In tegenstelling tot gebruikelijke handelswijze, heeft GS op basis van dit concept de stekker al uit de herindeling getrokken.

Onzekerheid
"Dit hebben wij gedaan omdat wij verwachten dat de definitieve versie niet wezenlijk anders zal zijn, maar vooral omdat ze de Gooise gemeenten niet langer in onzekerheid willen laten."

"Het is van belang om de betrokken gemeenten snel duidelijkheid te verschaffen over de provinciale herindelingsprocedures, mede omdat de procedures al twee keer zijn verlengd."

Bestuurskrachtonderzoeken
Daarnaast verwachten GS dat bij een verschuiving van de mogelijke fusiedatum van 2021 naar 2022 het kabinet en het parlement zich niet zullen willen baseren op bestuurskrachtonderzoeken uit 2016.

Uit de krant