Regels reageren   

Reageren op onze artikelen kan op verschillende manieren. Dit zijn de mogelijkheden en de regels: 

Artikelen gedeeld op Facebook:
Onder de artikelen die de redactie op Facebook deelt, kunnen reacties worden geplaatst. Dit gebeurt zonder onze tussenkomst.
Richtlijnen hiervoor: hou het netjes, blijf bij het onderwerp, reageer kort maar krachtig en maak het niet persoonlijk. Het is niet toegestaan om onder een valse naam te reageren, te trollen, aanstootgevende taal te gebruiken, misleidende informatie te delen, reclame te maken of campagne te voeren (ook niet middels verwijzingen of URLs in die richting). 

Berichten waarin een of meer regels worden overtreden, kunnen worden verwijderd. Bij herhaalde overtreding kan een blokkade worden ingesteld. Over de regels, verwijderingen en blokkades wordt niet gecommuniceerd. De reactie wordt geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de afzender weer. Wij kunnen beslissen bij bepaalde artikelen de reactiemogelijkheid niet open te stellen of naderhand te sluiten. 

Wie reageert, gaat akkoord met deze regels.

Artikelen op de website:
Mail uw reactie en eventueel een foto (liefst liggend en in hoge resolutie) naar redactie@laardercourant.nl. Een paar regels: Hou de bijdrage beperkt (denk aan maximaal 300 woorden). De reactie geeft de opvatting van de afzender weer. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt af van de inhoud, het taalgebruik, de relevantie en dergelijke. Over die beslissing wordt niet gecorrespondeerd. De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme brieven worden nooit geplaatst. 

Artikelen in de krant:
Wij stellen de kolommen van onze krant graag open voor lezers die met een ingezonden brief en/of foto (liefst liggend en in hoge resolutie) willen reageren op het nieuws. Een paar regels: Hou de bijdrage beperkt - maximaal 250 woorden. De reactie geeft de opvatting van de afzender weer. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt af van de inhoud, het taalgebruik, de relevantie, de beschikbare ruimte in de krant etc. Over die beslissing wordt niet gecorrespondeerd. De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme brieven worden nooit geplaatst. Ons mailadres: redactie@laardercourant.nl.