Ingezonden brief in de krant

Wij stellen de kolommen van onze krant graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws.

Een paar regels

  • Hou de bijdrage beperkt (denk aan maximaal 250 woorden).
  • De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren.
  • De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt onder meer samen met de beschikbare ruimte.
  • Anonieme brieven worden nooit geplaatst.
  • Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer.

Ons adres: redactie@laardercourant.nl