Afbeelding
Foto: Pixabay

Gooise gemeenten nemen geen statushouders over van Amsterdam

Politiek

LAREN/BLARICUM - De Gooise gemeenten zijn niet van plan Amsterdam te helpen met het wegwerken van de achterstand van het opvangen van statushouders. Dit is het resultaat van bestuurlijk overleg tussen de gemeenten.

Namens de gemeenten heeft wethouder Joke Lanphen van de gemeente Blaricum een brief naar de Provinciale Regietafel Asiel gestuurd, de plek waar dit soort vraagstukken besproken worden.

Forse achterstand
Amsterdam is één van de gemeenten met een forse achterstand in het huisvesten van statushouders, waardoor plekken in de opvangcentra bezet blijven. Het kabinet steunt een ruil van asielzoekers en statushouders tussen de gemeente Amsterdam en de andere Noord-Hollandse gemeenten.

“Onlangs ontvingen we het verzoek van het Rijk om in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot verevening met betrekking tot de opvang van asielzoekers en statushouders tussen de gemeente Amsterdam en de andere Noord-Hollandse gemeenten”, aldus de Blaricumse wethouder.

Standpunt
“We nemen daarover het volgende standpunt in: op zich vinden de colleges van de Gooise gemeenten het positief dat het Rijk de mogelijkheid biedt tot onderlinge verevening of uitruil van doelgroepen op basis van vrijwilligheid en mogelijkheden tussen gemeenten.” De colleges van de Gooise gemeenten zien echter de eigen opgave voor het huisvesten van statushouders al als uitdagend genoeg en hebben zelf niet de behoefte om hierover in gesprek te gaan met andere gemeenten.

Waarschuwing
“Tegelijkertijd willen de colleges ervoor waarschuwen dat het niet zo mag zijn dat het Rijk of de provincie een hogere opgave bij andere gemeenten zou neerleggen indien andere gemeenten of regio’s hier niet expliciet mee hebben ingestemd.”

Het verzoek is op 25 januari j.l. besproken in het regionaal Bestuurlijk Overleg (BO) opvang Asiel en Oekraïners Gooi en Vechtstreek. Hierbij is dit standpunt ingenomen.

Uit de krant