Paul van der Maas (l), Ronald Spaan en Frederique Fontaine (r).
Paul van der Maas (l), Ronald Spaan en Frederique Fontaine (r). Foto: Ronald Spaan

Fractie Democratisch Laren in gemeenteraad Laren: ‘Aanvulling op de democratische besluitvorming’

Politiek

LAREN - De fractie van Democratisch Laren schuift vanaf heden aan bij de vergaderingen van de gemeenteraad van Laren. Dit doet de fractie om de niet door D66 ingevulde plaats op te vullen zodat het aantal raadsleden weer op peil is. 

Democratisch Laren is geen politieke partij en wordt na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet opgericht. Ronald Spaan vertegenwoordigd de partij in de raad op persoonlijke titel en wordt bijgestaan door Frederique Fontaine en Paul van der Maas. “Juist omdat er geen onderliggende belangen spelen, kan het daarom een prima aanvulling zijn op de democratische besluitvorming”, stelt Spaan. “Ik beoordeel in mijn besluitvorming aandachtig de coalitieafspraken van geval tot geval, maar voelt me daarin niet gebonden.”

Verkeersveiligheid en huftergedrag

Democratisch Laren wil zich onder andere inzetten voor de verkeersvisie met in het bijzonder de verkeersveiligheid en ‘huftergedrag’ en het weren van vrachtverkeer uit het centrum. Een ander aandachtspunt is de Omgevingswet. Daarnaast vindt Democratisch Laren het thema gezondheid erg belangrijk, denk hierbij aan het Leefstijlpunt, jeugdbegeleiding en ouderenzorg.

Moderne politiek

Ook wil de fractie burgers betrokken houden bij de politiek door ‘oude politiek’ om te vormen tot ‘moderne politiek anno 2024’. Dit wil Democratisch Laren doen door onder andere duidelijke berichtgeving naar de burgerij, minder ambtelijk taalgebruik en door aandacht te geven aan de huisvestingsproblematiek van jongeren. “We hebben vele zaken om ons mee bezig te houden en niet alles kan tegelijk, maar we proberen om naar eer en geweten de belangen van zowel de inwoners als de gemeente in goede samenhang te ondersteunen”, aldus Spaan. “Laren is een mooi en goed dorp om in te wonen en te verblijven en daar wil de fractie van Democratisch Laren zich voor inzetten.”

Uit de krant