Afbeelding
Foto: Pixabay

Huizen, Blaricum en Laren moeten fuseren

Politiek

LAREN/BLARICUM - Huizen, Blaricum en Laren moeten fuseren. De provincie zet de wettelijke regeling voort, zo is zojuist bekendgemaakt. Gestreefd wordt naar een fusie per 1 januari 2021.

De provincie is van mening dat de keuze van Huizen, Blaricum en Laren voor een extra gemeenschappelijke regeling tussen deze gemeenten niet bijdraagt aan de versterking van de regionale bestuurskracht.

Democratische legitimiteit
Daarnaast is de democratische legitimiteit in de ogen van de provincie niet voldoende, omdat de gemeenteraden op afstand worden geplaatst

"Deze regeling past ook niet in de lijn van het recente regeerakkoord", meldt het provinciebestuur. "Hierin staat dat een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor belangrijke taken."

Maximaal drie gemeenten
Ook past het voorstel van de drie gemeenten niet binnen de gestarte wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling, waarbij is ingezet op maximaal drie gemeenten in de regio.

De provincie gaat de komende maanden een herindelingsontwerp opstellen voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren.

Naar één gemeente
Het provinciebestuur vindt dat het regionale bestuurskrachtprobleem niet in alle raden als urgent wordt ervaren. Haar geduld is nu op. "In de afgelopen negen maanden is geen alternatief aangedragen, dat door alle raden in de regio wordt gedragen, om de bestuurskracht van de regio en gemeenten te versterken en om tot maximaal drie gemeenten te komen als tussenstap naar één gemeente Gooi en Vechtstreek."

Laren
De gemeente Laren zegt in een reactie: "We nemen kennis van het besluit en gaan het bestuderen. We spreken hier donderdag over in de gemeenteraad."

Blaricum
Het college van Blaricum betreurt het dat het voorstel van deze drie gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling (GR), die een aantal regionale bestuurlijke taken gezamenlijk zou moeten uitvoeren, in de ogen van Gedeputeerde Staten onvoldoende oplossing biedt om de regionale bestuurskracht te versterken. De zelfstandigheid van de drie gemeenten had met dat voorstel vooralsnog in stand gehouden kunnen worden."

Eemnes
Eemnes heeft kennis genomen van het besluit. Zij vinden het teleurstellend voor de gemeenten Laren en Blaricum.

Regio
Ook voor Hilversum en Wijdemeren volgt een herindelingsvoorstel. Weesp moet ook fuseren, maar mag zelf beslissen of dat met Amsterdam of Gooise Meren zal zijn. 

Uit de krant