Afbeelding
Foto: Pixabay

VVD wil Regenboogpad: ‘De gemeente dient voortrekkersrol te spelen’

Politiek

LAREN - VVD Laren verzoekt het college om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van onder andere een Regenboogpad. De fractie zal daarvoor op 25 januari tijdens de openbare raadsvergadering een motie indienen. “Mooie woorden en ambities dienen zich ook te vertalen in concrete uitingen”, licht Erik Koldenhof van de VVD toe.

In de motie haalt de fractie het Larense Monument voor Verdraagzaamheid aan. De gemeente onthulde deze op 16 november 2022; de UNESCO Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. “Met de betekenis van het monument wordt het belang onderschreven van respect voor elkaar, inclusieve samenleving, geen discriminatie op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, gender, lichamelijke of geestelijke beperking”, aldus Koldenhof. 

Daarnaast zouden meerdere gemeenteraadsleden zich hebben gecommitteerd aan de ambitie van de Stichting Gooi & Vecht Inclusief. “Daarbij hebben ze aangegeven zich te zullen inspannen voor meer verbinding en zichtbaarheid van LHBTIQ+ inwoners, ondernemers en bezoekers binnen de Larense samenleving.”

Voortrekkersrol

Toch kent de gemeente Laren tot op heden nauwelijks zichtbare permanente of tijdelijke symbolen en uitingen waaruit blijkt dat mensen met een LHBTIQ+-achtergrond welkom zijn in de gemeente. 

Erik Koldenhof: “Als gemeente moeten we er actief en alert voor zorgen dat alle inwoners en bezoekers gelijkwaardig mee kunnen doen en welkom zijn. De gemeente dient een voortrekkersrol te spelen in het uitdragen van gelijkwaardigheid voor alle groepen binnen de regenbooggemeenschap.”

Uit de krant