Afspraken over huurwoningen Eemnes getekend.
Afspraken over huurwoningen Eemnes getekend. Foto: Gemeente Eemnes

Binnen drie jaar minimaal 70 nieuwe sociale huurwoningen in Eemnes

Wonen

EEMNES - Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het woonbeleid voor de sociale huurwoningen in Eemnes. De Alliantie, de HuurdersBelangenvereniging de Alliantie en de gemeente Eemnes hebben deze prestatieafspraken voor 2024-2027 onlangs ondertekend. 

In de afspraken is onder andere de realisatie van 70 sociale huurwoningen opgenomen, die de gemeente wil realiseren voor mensen met een lager inkomen. Ook moeten bestaande woningen beter worden benut en moet volgens de afspraken de doorstroming (verhuizen van de ene naar de andere woning) beter.

Wethouder Theo Reijn is blij met deze nieuwe woonafspraken. “Ik zet mij in het bijzonder in voor Eemnessers die in ons dorp willen blijven wonen, ongeacht hun levensfase. Dat betekent dat we meer betaalbare woningen moeten realiseren voor onze jongeren en senioren en het juiste aanbod toevoegen zodat we de doorstroming bevorderen.” Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, staat ook achter de gemaakte afspraken: ¨Wij blijven ook de komende jaren bijdragen aan de realisatie van duurzame huurwoningen voor woningzoekenden met een lager en middeninkomen. Met bijzondere aandacht voor jongeren, ouderen en woningzoekenden in een kwetsbare positie. Wij werken samen met de gemeente aan nieuwe woonconcepten, met meer mogelijkheden om bestaande en nieuwe woningen nog doelmatiger in te zetten.”


Belangrijkste afspraken op een rij

Voldoende sociale huurwoningen
“Gezamenlijk werken we aan het vergroten van het aanbod sociale huur binnen de gemeente. Het is belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen komen voor mensen met een lager inkomen. Hiervoor moeten er tot en met 2027 in totaal 70 nieuwe sociale huurwoningen bij komen. In de gemeentelijke woonvisie is opgenomen dat tenminste 66% van de nieuwe woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur.”

Doorstroming: als mensen gaan verhuizen, komt er een woning vrij
“Partijen blijven zich ook komende periode inzetten op het verbeteren van de doorstroming. Daarvoor komen er concrete afspraken over de toewijzing van een nieuwbouwwoning (voorrang voor doorstromers uit een sociale huurwoning uit Eemnes). Ook gaan we door met de inzet van de Van Groot naar Beter-regeling.”

Bestaande woningen beter benutten
“Woningen die al bestaan, kunnen nog beter worden benut. Denk hierbij aan manieren waarop mensen voordeuren met elkaar kunnen delen door samen te wonen. We onderzoeken of we hiervoor de zogenoemde ‘friendscontracten’ kunnen inzetten.”

Duurzaam wonen
“De Alliantie gaat de komende jaren verder met de verduurzaming van haar woningen. Daarnaast vertaalt de gemeente haar verduurzamingsambities uit de Transitievisie Warmte in concrete plannen waarbij de Alliantie nauw wordt betrokken.”

Fijn wonen
“Alle partijen vinden het belangrijk dat inwoners prettig in Eemnes kunnen wonen en zorgen daarom samen voor een fijne woon- en leefomgeving. Daarbij is er bijzondere aandacht voor (kwetsbare) inwoners die dat nodig hebben.”

Uit de krant