Afbeelding
Foto: Pexels

Themabijeenkomst als bouwsteen voor nieuwe Woonvisie

Buurt & wijk

BLARICUM/LAREN - De gemeentes Blaricum en Laren ontwikkelen een nieuwe Woonvisie, die onder andere antwoord geeft op de vraag waar in de toekomst gebouwd kan worden en wat voor type woningen nodig zijn in de dorpen. Ze nodigen inwoners uit om hierover mee te praten tijdens een themabijeenkomst op donderdag 26 januari, als aanvulling op de online vragenlijst over het onderwerp. 

“We gaan graag met u in gesprek over belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, zorg, vergrijzing en leefbaarheid”, aldus de gemeentes. “We zijn zeer geïnteresseerd in uw antwoorden op vragen als: wat voor soort dorp willen we zijn? Voor wie willen we bouwen? Hoe kunnen we zorgen voor betaalbare woningen voor senioren en starters? Hoe kunnen we creatief omgaan met de schaarse ruimte in de dorpen? En welke uitdagingen zien we voor de bestaande woningen?”

Vervolg

Het was tot en met 8 januari 2023 mogelijk om een online vragenlijst in te vullen. Blaricum en Laren gebruiken de resultaten van deze vragenlijst en de opbrengst van de inloopbijeenkomst als bouwstenen voor de nieuwe Woonvisie. Dit is een gezamenlijk document dat door de gemeenteraden zal worden vastgesteld en beschrijft op welke wijze wonen, duurzaamheid en leefbaarheid samenhangen in het toekomstperspectief van beide dorpen.

“Daarbij kijken we ook naar specifieke groepen zoals jongeren en ouderen die behoefte hebben aan zorg. De conceptversie van de Woonvisie is in het voorjaar van 2023 klaar. Daarna wordt de woon(zorg)visie aangeboden aan de gemeenteraden van Blaricum en Laren.”

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Eemnes (Zuidersingel 1). Inwoners kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen. Om 20.00 uur is er een korte centrale toelichting.

Uit de krant