De natuurvriendelijke bermen liggen onder andere langs de Noord Ervenweg.
De natuurvriendelijke bermen liggen onder andere langs de Noord Ervenweg. Foto: Google Maps

Voorstel aanpak maaien polder goed ontvangen

Buurt & wijk

EEMNES - De gemeente Eemnes heeft in overleg met agrariërs en natuurorganisaties drie varianten bedacht voor het onderhoud van alle bermen in de polder. Binnenkort beslist de gemeenteraad hierover. 

In 2021 is het maaibeleid voor de bermen in de polder van Eemnes vastgesteld. “Een deel van de polder willen we natuurvriendelijk beheren om de weidevogels, dieren en planten zoveel mogelijk leefruimte te geven”, meldt een woordvoerder van de gemeente. “Door de bermen op een nieuwe manier te maaien, ontstaat er meer kruidenrijk gras. Dat is goed voor de weidevogels, insecten en andere beestjes.” 

Bermen

De drie varianten verschillen in de snelheid van verschralen van de natuurvriendelijke bermen en onderhoud van de overige bermen.  Oftewel: langzaam, in een midden-tempo of snel. “Dat verschralen - het verminderen van de voedingsstoffen in de bodem - doen we door meer of minder te maaien”, legt de woordvoerder uit. 

“De overige bermen blijven we op dezelfde manier onderhouden. De natuurvriendelijke bermen liggen langs de Noord Ervenweg, de Corsrijkseweg ten westen van de Noord Ervenweg, de Volkersweg plus Lange Maatweg en de Eemnesservaartsteeg ten oosten van de Noord Ervenweg.”

Waarde

Wethouder René ten Have meldt dat er een groot draagvlak is voor dit voorstel. “Ik ben echt verheugd dat we structureel aan de slag kunnen, want ik hecht waarde aan met elkaar ons mooie poldergebied onderhouden”, vertelt hij. 

“In de afgelopen tijd hebben we de wensen geïnventariseerd van onder andere de agrariërs en de natuurorganisaties. Hieruit zijn de drie varianten voortgekomen. Aangezien ons budget niet oneindig is en alle betrokkenen konden instemmen met de middenvariant, adviseren wij de gemeenteraad om daarvoor te gaan. Uiteraard kan de raad ook voor de duurste variant kiezen: nog vaker maaien en afvoeren. Maar dan moet de gemeenteraad er wel budget voor vrijmaken.”

Vervolgproces

Op 6 maart heeft de raadscommissie Ruimte het voorstel besproken. Daarbij werd waardering voor de aanpak uitgesproken, maar ook de voorkeur voor de duurste variant. Om deze variant uit te kunnen voeren wacht het college het bijbehorende amendement en dekkingsvoorstel af zodat de gemeenteraad op 27 maart een besluit kan nemen. 

De verwachting is dat half mei de eerste maaibeurt van dit jaar volgens de nieuwe aanpak zal plaatsvinden. De tweede ronde is dan eind juli, de derde en laatste van het jaar in oktober.

Uit de krant