Wethouder Hugo Prakke (links) en burgemeester Roland van Benthem (rechts).
Wethouder Hugo Prakke (links) en burgemeester Roland van Benthem (rechts). Foto: BEL Combinatie

Gemeente Eemnes draagt belastingtaken over aan Baarn

Politiek

EEMNES - De gemeente Eemnes heeft vorige week alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen overgedragen aan gemeente Baarn. Burgemeester Roland van Benthem verzorgde op 11 januari de symbolische overdracht. Hij overhandigde het nieuwe aanslagbiljet aan wethouder Hugo Prakke van gemeente Baarn.

Voor de belastingsamenwerking zijn de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. Hierin staat dat de gemeente Baarn per 1 januari 2023 de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting en rioolheffing, voor de gemeente Eemnes verstuurt. Ook de gehele administratieve afhandeling wordt door Baarn gedaan, evenals het behandelen van bezwaarschriften over de belastingen. De BEL Combinatie verzorgt de afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen tot het jaar 2023.

Burgemeester van Benthem: “Met de overdracht van de belastingtaken aan Baarn bundelen we onze krachten en expertise. Op die manier zorgen we er voor dat de dienstverlening aan onze inwoners op niveau blijft.”

Wel blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en bepalen ook zelf de belastingtarieven. De eigen gemeenteraden stellen de tarieven jaarlijks vast via de verschillende belastingverordeningen. 

Nieuwe werkwijze

Inwoners van Eemnes en Baarn ontvangen een aanslagbiljet dat er anders uitziet dan voorgaande jaren. Het aanslagbiljet is vernieuwd, onder andere met een QR-code om betalingen makkelijker te maken. Op het aanslagbiljet staat ook duidelijk waar mensen met vragen terecht kunnen. Eemnessers kunnen met vragen over de belastingen vanaf 2023 terecht bij de gemeente Baarn, maar ze ontvangen ook een bijsluiter met meer informatie. Daarnaast worden zij via de Rotonde en andere gemeentelijke kanalen geïnformeerd over de veranderingen rondom de belastingen.

“Voor de Baarnse inwoners verandert alleen dat het aanslagbiljet al eind januari op de deurmat valt”, vertelt wethouder Financiën Hugo Prakke. “Door deze belastingsamenwerking kunnen we onze belastingtaak versterkt uitvoeren en de dienstverlening voor onze inwoners verder verbeteren. We zien uit naar een goede samenwerking met Eemnes.”

Uit de krant